Profile photo of sandeep rathore
May 19, 2011

i am with the great mr pawan malhan sir

jo ebiz ko maa kahte the wo  ma ko lut kar kahte hai aap bhi luto kya aise gaddar beto ko aap hi batao kya sja di jaaye @@ are jo maa ka na ho sga wo kisi ka kya sga banne ki baat kar raha hai @@@@ ASMAN PER THUKNE WALO KO YE NAHI PTA KI PALAT KAR THUK UNKE CHEHARE PER HI GIREGA. ****KARARA JAWAB MILEGA ****JAI EBIZ                                                                                                                                                   DIAMOND ASSOCIATE

OF    UTTAR PRADESH

MR.SANDEEP RATHORE

Leave a Reply